På gång...

Stämmoprotokoll 2022

 

 

Protokollet över den ordinarie årsstämman 27.3.2022 finns till påseende till och med den 17 april på Norrnäs Närköp under butikens öppningstid.
Protokollet kan också läsas på denna sida.

Vid frågor, kontakta ordf. (050 5263155) eller sekr. (050 5740199).