På gång...

Anhållan om bidrag bör inlämnas skriftligt till styrelsen inom januari på adressen 
groop.cindi@gmail.com
 
eller
anders.wester@agrolink.fi

Ärenden som mantalsägare vill ska tas upp till behandling bör också komma styrelsen till kännedom inom januari för att kunna beslutföras på stämman.