Samfällighetens styrelse 2018

Styrelse år 2018:

Gunilla Snickars (2018-20)          supplant Sofia Björklund
Kaj Ricksén (2018-20)                 suppleant Jan-Erik Granskog
Cindi Groop (2017-19),               suppleant Stefan Snickars
Johnny Sjöström (2017-19),        suppleant Linda Skomars
Anders Wester (2016-18),           suppleant Carl-Eric Wester
Mika Strandberg (2016-18),         suppleant Krister Groop
Karl Johan Antfolk (2016-18),      suppleant Fredrik Wallvik

 

Styrelsen konstituerade sig den 11.3.2018 enligt följande:
ordförande Cindi Groop, tel 050 5263155       cindi@rafbacken.fi
vice ordf. Johnny Sjöström, tel 0500 364974  johnny@surftown.fi
kassör Gunilla Snickars, tel 050 5307145        porntrans@nic.fi
sekreterare Anders Wester, tel 050 5740199  anders.wester@agrolink.fi