Samfällighetens styrelse 2018

Styrelse år 2020:

Gunilla Snickars (2018-20)          supplant Sofia Björklund
Kaj Ricksén (2018-20)                 suppleant Jan-Erik Granskog
Cindi Groop (2020-22),               suppleant Stefan Snickars
Johnny Sjöström (2020-22),        suppleant Mathias Vesterlund
Anders Wester (2019-21),           suppleant Carl-Eric Wester
Mika Strandberg (2019-21),         suppleant Krister Groop
Karl Johan Antfolk (2019-21),      suppleant Fredrik Wallvik


ordförande Cindi Groop, tel 050 5263155       groop.cindi@gmail.com
vice ordf. Johnny Sjöström, tel 0500 364974  johnny@surftown.fi
kassör Gunilla Snickars, tel 050 5307145        porntrans@nic.fi
sekreterare Anders Wester, tel 050 5740199   anders.wester@agrolink.fi